Fakside saatmine ja LibreOffice'i häälestamine faksimiseks

Faksi saatmiseks otse LibreOffice'ist on vaja faksmodemit ja faksidraiverit, mis võimaldab rakendustel faksmodemiga suhelda.

Faksi saatmine läbi printimisdialoogi

 1. Ava dialoog Printimine, valides Fail - Prindi, ja vali loendikastis Nimi faksidraiver.

 2. Klõpsuga nupule Sobib avaneb faksidraiveri dialoog, kus saab valida faksi saaja.

LibreOffice'i faksiikooni sättimine

LibreOffice'i sätteid saab muuta, et üksainus klõps ikoonile saadaks aktiivse dokumendi kohe faksina teele:

 1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

 2. Vali loendikastis Faks faksidraiver ja klõpsa Sobib.

 3. Klõpsa standardriba otsas asuvale nooleikoonile. Ilmuvast menüüst vali Kohanda.

  Ilmub dialoogi Kohandamine kaart Tööriistaribad.

 4. Klõpsa nuppu Lisa käske.

 5. Vali kategooria "Dokumendid" ja siis käsk "Vaikimisi faksi saatmine".

 6. Klõpsa Lisa ja seejärel Sulge.

 7. Klõpsa kaardil Tööriistaribad alla osutavat noolt, et viia uus ikoon kohta, kus soovid seda näha. Klõpsa Sobib.

  Nüüd on sinu standardribal uus ikoon, millele klõpsates saab aktiivse dokumendi faksina teele saata.

Palun toeta meid!