Sending Documents as Email

Working in LibreOffice, you can send the current document as an email attachment.

  1. Choose File - Send - Email Document.

    LibreOffice opens your default email program.

  2. In your email program, enter the recipient, subject and any text you want to add, then send the email.

tip

Kui soovid saata e-kirja adressaadile, kellel on ainult tarkvara, millega ei saa lugeda OpenDocument-vormingut, võid saata kirja sagedasti kasutavas kommertsvormingus.
Tekstidokumendi puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft Wordi failina. Arvutustabeli puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft Exceli failina. Esitluse puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft PowerPointi failina.
Kui soovid faili saata ainult lugemiseks, vali Fail - Saatmine - Saada PDF-ina.
Need käsud ei muuda aktiivset dokumenti - saatmiseks luuakse ajutine koopia.


Palun toeta meid!