Dokumendi saatmine e-kirjana

LibreOffice'iga töötades saab aktiivset dokumenti saata e-kirjaga.

  1. Choose File - Send - Email Document.

    LibreOffice opens your default email program.

  2. Sisesta oma e-posti rakenduses saaja, teema ja mis tahes kirja tekst ning saada kiri ära.

Nõuande ikoon

Kui soovid saata elektronkirja adressaadile, kellel on ainult tarkvara, millega ei saa lugeda OpenDocument-vormingut, võid saata kirja sagedasti kasutavas kommertsvormingus.
Tekstidokumendi puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft Wordi failina. Arvutustabeli puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft Exceli failina. Esitluse puhul vali Fail - Saatmine - Saada Microsoft PowerPointi failina.
Kui soovid faili saata ainult lugemiseks, vali Fail - Saatmine - Saada PDF-ina.
Need käsud ei muuda aktiivset dokumenti. Luuakse ja saadetakse ainult ajutine koopia.


Dokumentide salvestamine

Palun toeta meid!