Arvutustabeli alade kopeerimine tekstidokumentidesse

  1. Ava nii tekstidokument kui arvutustabel.

  2. Vali lehe ala, mida soovid kopeerida.

  3. Vii hiirekursor valitud ala kohale ja vajuta hiirenupp alla. Hoia nuppu mõni hetk all ja lohista siis ala tekstidokumenti.

  4. Kui kursor jõuab asukohta, kuhu soovid lehe lisada, vabasta hiirenupp. Lehe piirkond lisatakse OLE-objektina.

  5. OLE-objekti saab alati valida ja redigeerida.

  6. OLE-objekti redigeerimiseks tee sellel topeltklõps.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. OLE-objekti lähtedokumendi avamiseks vali Ava.

Palun toeta meid!