Piltide kopeerimine galeriist

Galeriist pilti tekstidokumenti, arvutustabelisse või esitlusse lohistades lisatakse pilt.

Kui lohistad pildi otse joonistusobjekti peale, arvesta järgmisega:

Palun toeta meid!