Lohistamine LibreOffice'i dokumendi sees

Objekte saab liigutada või kopeerida lohistades mitmel moel. Hiirega saab liigutada või kopeerida tekstiosasid, joonistusobjekte, pilte, vormi juhtelemente, hüperlinke, lahtrivahemikke ja nii edasi.

Pane tähele, et hiirekursor näitab kopeerimisel plussmärki ning lingi või hüperlingi loomisel noolt.

Hiirekursor

Kirjeldus

Hiirekursor andmete teisaldamisel

Teisaldamine

Hiirekursor andmete kopeerimisel

Kopeerimine

Hiirekursor lingi lisamisel

Lingi loomine


Kui vajutad hiirenupu vabastamise ajal klahve või Shift+, saad määrata, kas objekt kopeeritakse, liigutatakse või lingitakse.

Ikoon

Kui lohistada objekte Navigaatorist, saab Navigaatoris lohistusrežiimiga määrata, kas objekt kopeeritakse, lisatakse lingina või hüperlingina.

Nõuande ikoon

Lohistamise saab LibreOffice'is katkestada, kui vajutada enne hiirenupu vabastamist klahvi Esc.


Piltide kopeerimine dokumentide vahel

Arvutustabeli alade kopeerimine tekstidokumentidesse

Piltide kopeerimine galeriist

Piltide lisamine galeriisse

Palun toeta meid!