Otsimine vormifiltrite abil

  1. Ava andmebaasivälju sisaldav vormidokument.

    As an example, open an empty text document and press + Shift + F4 keys. Open the bibliography database table biblio in the data source view. While pressing Shift+, drag a few column headers into the document so that the form fields are created.

  2. On the Form Controls toolbar, click the Design Mode On/Off iconIcon to turn off the design mode.

  3. On the Form Navigation toolbar, click the Form-Based Filters iconIcon. The current document is displayed with its form controls as an empty edit mask. The Form Filter toolbar appears.

  4. Sisesta ühele või mitmele väljale filtritingimused. Pane tähele, et kui sisestad tingimusi mitmele väljale, peavad sobima kõik tingimused (loogiline AND).

Täpsemalt on metamärkidest ja operaatoritest juttu päringu disaini juures.

Klõpsates vormifiltri ribal ikoonile Rakenda vormipõhine filter, filter rakendataksegi. Vormi navigeerimise riba abil võib leitud kirjeid lähemalt uurida.

Klõpsates vormifiltri ribal nupule Sulge, kuvatakse vormi ilma filtrita.

Click the Apply Filter iconIcon on the Form Navigation toolbar to change to the filtered view.

The filter that has been set can be removed by clicking Reset Filter/Sort iconIcon.

Filtrinavigaatori kasutamine

Otsimine tabelites ja vormidokumentides

Palun toeta meid!