Tekstivormingus andmete importimine ja eksportimine

Kui soovid vahetada andmeid andmebaasiga, millel puudub ODBC link ja mis ei võimalda dBASE-i importimist ja eksportimist, võid kasutada tavalist tekstivormingut.

Andmete importimine LibreOffice'isse

Andmete vahetamiseks tekstivormingus tuleb kasutada LibreOffice Calci impordi-ekspordifiltrit.

  1. Ekspordi vajalikud andmed lähteandmebaasist tekstivormingus. Soovitatav on kasutada CSV vormingut. See eraldab andmeväljad komade või semikoolonitega ning seab kirjed eraldi ridadele.

  2. Vali Fail - Ava ja vali fail, mida tahad importida.

  3. Vali liitkastis Faili tüüp "CSV-tekstifail" ja klõpsa Ava.

  4. Ilmub dialoog Teksti importimine. Vali, milliseid andmeid soovid tekstidokumendis kasutada.

Kui andmed on LibreOffice Calci arvutustabelis, võid neid soovikohaselt redigeerida. Salvesta andmed LibreOffice'i andmeallikana:

Eksportimine CSV tekstivormingusse

Aktiivse LibreOffice'i arvutustabeli võib eksportida tekstivormingus, mida saavad seejärel kasutada paljud muud rakendused.

  1. Vali Fail - Salvesta kui.

  2. Vali liitkastis Faili tüüp filtriks "CSV-tekstifail". Sisesta faili nimi ja klõpsa Salvesta.

  3. See avab dialoogi Tekstifailide eksport, kus saab valida märgistiku ning väljade ja teksti eraldajad. Klõpsa Sobib. Näed hoiatust, mis teatab, et salvestati ainult aktiivne leht.

Andmete importimine ja eksportimine Base'is

Palun toeta meid!