Joonistusobjektide kopeerimine teistesse dokumentidesse

LibreOffice'is saab joonistusobjekte kopeerida ühest teksti-, arvutustabeli- või esitlusdokumendist teise.

  1. Vali joonistusobjekt või -objektid.

  2. Kopeeri joonistusobjekt lõikepuhvrisse näiteks käsuga +C.

  3. Lülitu teisele dokumendile ja vii kursor kohta, kuhu soovid joonistusobjekti lisada.

  4. Lisa joonistusobjekt näiteks käsuga +V.

Lisamine tekstidokumenti

Lisatud joonistusobjekt ankurdatakse aktiivsesse lõiku. Ankurdamist saab muuta, kui valida objekt ja klõpsata OLE-objektide ribal või paneeliribal ikoonile Muuda ankrut. See avab hüpikmenüü, kus saabki valida ankru tüübi.

Lisamine arvutustabelisse

Lisatud joonistusobjekt ankurdatakse aktiivsesse lahtrisse. Lahtrisse või leheküljele ankurdamise vahel saab valida, kui valida objekt ja klõpsata ikoonil Muuda ankrut Ikoon.

Palun toeta meid!