Joonistusobjektide kopeerimine teistesse dokumentidesse

LibreOffice'is saab joonistusobjekte kopeerida ühest teksti-, arvutustabeli- või esitlusdokumendist teise.

  1. Vali joonistusobjekt või -objektid.

  2. Kopeeri joonistusobjekt lõikepuhvrisse näiteks käsuga +C.

  3. Lülitu teisele dokumendile ja vii kursor kohta, kuhu soovid joonistusobjekti lisada.

  4. Lisa joonistusobjekt näiteks käsuga +V.

Lisamine tekstidokumenti

An inserted drawing object is anchored to the current paragraph. You can change the anchor by selecting the object and clicking the Change Anchor icon on the OLE Object toolbar or the Frame toolbar. This opens a popup menu where you can select the anchor type.

Lisamine arvutustabelisse

Lisatud joonistusobjekt ankurdatakse aktiivsesse lahtrisse. Lahtrisse või leheküljele ankurdamise vahel saab valida, kui valida objekt ja klõpsata ikoonil Muuda ankrut Ikoon.

Palun toeta meid!