Dokumendi klassifikatsioon

Dokumentide klassifikatsioon ja turvalisus on tähtis teema ettevõtetele ja valitsusasutustele.

Ärieesmärkide täitmisel koostööd tegevad inimesed ja asutused vahetavad infot. Kui mängus on tundlik info, eeldatakse, et osapooled on eelnevalt kokku leppinud, mis info täpselt on tundlik ning kuidas sellist infot ära tunda ja käsitseda. Andmete vastuvõtja eeldab, et saatja järgib kokkulepitud protseduure andmete tundlikkuse tuvastamiseks.

LibreOffice pakub tundlikkusteabe väljendamiseks standardiseeritud vahendeid, mida eri osapooled saavad kasutada, kui on tarvis kasutusele võtta infovahetusvõimelised süsteemid. LibreOffice pakub standardsete andmeväljade kogumit, mida saab kasutada tundlikkusteabe hoidmiseks, üritamata samas määratleda, mis nende väljade sisu peaks olema. Selline lähenemine on edusamm võrreldes praeguse ainsa alternatiiviga, kus info edastaja peab tundlikkuse väljendamiseks kasutama suvalisi vahendeid, mis ei pruugi info saaja jaoks kasulikud olla.

Ehkki see standard on välja töötatud eesmärgiga, et seda saaks rakendada igas tegevusvaldkonnas, on LibreOffice võtnud nomenklatuuri ja kategooriad lennundus- ja kaitsetööstusest, kus tundlikkuse märkimine tuleneb riikliku julgeoleku, ekspordikontrolli ja intellektuaalomandi reeglitest.

LibreOffice’is on kasutusel TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) loodud ja konkreetsest tarnijast sõltumatud avatud standardid. Eriti huvipakkuvad on neist kaks.

BAF-i kategooriad

LibreOffice'iga vaikimisi kaasas olevad BAF-i kategooriad on loetletud allpool.

tip

Ainult kategooria "Intellektuaalomand" muudab dokumendi küljendust vesimärgi ning päise ja jaluse väljadega, lisaks kuvatakse dokumendiala ülaosas teaberiba. Kõiki dokumenti lisatud elemente juhib klassifikatsiooni seadistusfail.


Intellektuaalomand

Intellektuaalomand on üldine termin dokumendi sisu iseloomu kohta. Kategooriana on see mõeldud üldotstarbeliseks dokumentide klassifitseerimiseks.

Riiklik julgeolek

Määrab selle dokumendi kategooria riikliku julgeoleku reeglite raames. Valitud kategooria salvestatakse dokumendi omadustesse BAILS-i metaandmetena, kuid dokumendi küljenduses või kasutajaliideses muutusi ei paista.

Ekspordikontroll

Määrab selle dokumendi kategooria ekspordikontrolli reeglite raames. Valitud kategooria salvestatakse dokumendi omadustesse BAILS-i metaandmetena, kuid dokumendi küljenduses või kasutajaliideses muutusi ei paista.

warning

Dokumendiklassifikatsiooni puudutavate küsimuste korral uuri oma asutuse andmeturbereegleid või pöördu asutuse infoturbejuhtide poole.


Vaikimisi klassifikatsioonitasemed

LibreOffice'is on vaikimisi määratud järgmised dokumentide klassifikatsiooni (BAILS-i) tasemed, kasvavas ärilise salasuse järjestuses:

Klassifikatsioonitasemete kohandamine

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

tip

Näidisena saab kasutada faili, mille nimes on LibreOffice'i praegune lokaat.


Salvesta fail ja määra ülalmainitud dialoogis klassifikatsioonifaili uus asukoht.

tip

Süsteemiadministraator saab paigutada faili võrgukettale, nii et kõigil kasutajatel oleks nendele klassifikatsioonisätetele juurdepääs.


Sisu kopeerimine erineva klassifikatsioonitasemega dokumendist

Turvapõhimõtete rikkumise vältimiseks ei lubata kõrgema klassifikatsioonitasemega sisu kopeerimist madalama klassifikatsioonitasemega dokumentidesse. Kui LibreOffice tuvastab, et lõikepuhvri sisul on kõrgem turvaklassifikatsioon kui sihtdokumendil, kuvatakse vastav hoiatusteade.

Palun toeta meid!