Diagrammi legendi redigeerimine

Diagrammi legendi redigeerimiseks:

  1. Tee diagrammil topeltklõps.

    Diagrammi ümber ilmub hall piirjoon ning menüüribale tekivad käsud diagrammi objektide redigeerimiseks.

  2. Vali Vormindus - Legend või tee legendil topeltklõps. See avab dialoogi Legend.

  3. Tee dialoogi kaartidel vajalikud muudatused ja klõpsa Sobib.

Märkuse ikoon

Legendi valimiseks tee kõigepealt diagrammil topeltklõps (vt samm 1), seejärel klõpsa legendil. Nüüd saab legendi hiirega diagrammi sees liigutada.


Palun toeta meid!