Reapiiride lisamine lahtritesse

Reavahetuse sisestamine LibreOffice Calc'i arvutustabeli lahtrites

  1. Reavahetuse lisamiseks arvutustabeli lahtrisse vajuta klahve +Enter.

    See töötab ainult siis, kui kursor asub lahtris, mitte aga sisestusreal. Esmalt tuleb lahtril teha topeltklõps ja seejärel asetada kursor tavalise klõpsuga kohta, kuhu soovid reavahetust lisada.

Märkuse ikoon

Saad otsida realõpumärki dialoogis Otsimine ja asendamine, kui otsid stringi "\n" regulaaravaldisena. Saad tekstifunktsiooni CHAR(10) abil lisada tekstivalemisse uue realõpumärgi.


LibreOffice Calc'i lahtritele automaatse reamurdmise määramine

  1. Vali lahtrid, millele soovid määrata automaatset reamurdmist.

  2. Vali Vormindus - Lahtrid - Joondus.

  3. Vali Automaatne reamurdmine.

Reavahetused LibreOffice Writeri tabelites

  1. Reavahetuse lisamiseks tekstidokumendi tabeli lahtrisse vajuta Enter-klahvi.

Kui kirjutamise ajal läheb tekst üle lahtri piiri, murtakse rida automaatselt.

Palun toeta meid!