Tabelite ja tabelilahtrite ääriste määramine

Eelmääratud äärisestiili rakendamine

 1. Vali tabelilahtrid, mida soovid muuta.

 2. Klõps tabeliriba (Writeris) või vormindusriba ikoonil Äärised avab akna Äärised.

 3. Vali üks eelmääratud äärisestiilidest.

  See lisab valitud äärisestiili tabeli olemasolevale äärisestiilile. Tühja äärisestiili valimine, mis asub akna Äärised vasakus ülemises nurgas, eemaldab kõik äärisestiilid.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Vali tabelilahtrid, mida soovid muuta.

 2. Vali Tabel - Omadused - Äärised (Writeris) või Vormindus - Lahtrid - Äärised (Calcis).

 3. Vali alas Joonte paigutus oleval väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Kui valid mitu rida või veergu, saad muuta ridade või veergude vahelisi jooni. Vali keskmarkerid alal Kasutaja määratud.

 5. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 6. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 7. Määra alas Vahe sisuni vahemaa äärise joonte ja lehekülje sisu vahel.

 8. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!