Tabeli loomise nõustaja - Tüüpide ja vormingute määramine

Määrab sinu valitud väljade väljainfo.

Valitud väljad

Väljainfo redigeerimiseks pead kõigepealt mõne välja valima.

^

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra ülespoole.

v

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra allapoole.

Eemalda valitud väli loendiboksist.

+

Lisa loendiboksi uus andmeväli.

Veeru info

Välja nimi

Näitab valitud välja nime. Soovi korral võid sisestada uue nime.

Välja tüüp

Määra välja tüüp.

Automaatne väärtus

Kui väärtuseks on Jah, siis genereeritakse selle andmevälja väärtused andmebaasi poolt automaatselt.

Sissekanne on nõutav

Kui väärtuseks on Jah, siis ei tohi seda välja tühjaks jätta.

Pikkus

Määrab andmeväljas olevate märkide maksimaalse arvu.

Kümnendkohad

Määrab andmeväljade kümnendkohtade arvu. Valik on lubatud ainult arvuliste väljade korral.

Vaikeväärtus

Määrab Jah/Ei välja vaikeväärtuse.

Automaatselt kasvamise lause

Sisesta SQL-käsu spetsifikaator, mis määrab, et andmeallikas kasvatab automaatselt kindlaksmääratud täisarvuvälja väärtust. Näiteks kasutatakse järgmises MySQL-i lauses AUTO_INCREMENT-lauset, et uue andmevälja loomisel alati suurendada välja "id" väärtust:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Selles näites tuleb kasti Automaatselt kasvamise lause sisestada AUTO_INCREMENT.

Tabeli loomise nõustaja - Primaarvõtme määramine

Palun toeta meid!