Properties

Aruandekoostaja omaduste aken näitab alati aruande koostajas parajasti valitud objekti omadusi.

Nõuande ikoon

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


Aruandekoostaja esimesel käivitamisel kuvab omaduste aken kaarti Andmed kogu aruande jaoks.

Vali sisuloendist tabel ja seejärel vajuta tabeldusklahvi (Tab) või klõpsa väljaspool sisestuskasti, et sellest väljuda.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Kaardil Üldine saab muuta aruande nime ja muu hulgas keelata lehekülje päise- või jaluseala.

Nõuande ikoon

To display the Data or General tab page for the whole report, choose Edit - Select All - Select Report.


Kui klõpsata lehekülje päise- või jalusealas ilma ühtki objekti valimata, kuvatakse selle ala kohta kaart Üldine.

Siin saab muuta mõningaid ala kuvamise sätteid.

Kui tingimusliku väljastamise avaldise tulemuseks on TÕENE, siis valitud objekt prinditakse.

Kui klõpsata alas Detailid ilma ühtki objekti valimata, kuvatakse selle ala kohta kaarti Üldine.

Kirjete printimise täpsemaks häälestamiseks saab määrata mõningad sätted.

Lisa alasse Detailid andmevälju või muid juhtelementide välju mis tahes alasse. Lisatud välja valimisel saab selle omadusi seada aknas Omadused.

Väljal Silt kuvatavat teksti saab muuta sisestuskastis Silt.

Pildi puhul saab valida, kas see lisatakse lingina või Base’i faili põimitud objektina. Viimasel juhul suureneb Base’i faili maht, lingi valimisel aga pole faili nii lihtne teise arvutisse eksportida.

Kaardil Ăśldine saab muu hulgas seada vorminduse omadusi.

Kaardil Andmed saab muuta, milliseid andmeid kuvatakse.

Palun toeta meid!