Päringu loomise nõustaja - Üksikasjad või ülevaade

Määrab kindlaks, kas kuvatakse kõik päringu kirjed või ainult liitfunktsioonide tulemused.

See leht kuvatakse vaid juhul, kui päringus on arvuvälju, mis võimaldavad liitfunktsioonide kasutamist.

Detailne päring

Vali päringu kõigi väljade näitamiseks.

Ülevaate päring

Vali ainult liitfunktsioonide tulemuste näitamiseks.

Vali loendikastist liitfunktsioon ja arvuvälja nimi. Võid sisestada nii palju liitfunktsioone, kui soovid (ühe igale juhtelementide reale).

Liitfunktsioon

Vali liitfunktsioon.

Välja nimi

Vali arvuvälja nimi.

+

Lisab uue juhtelementide rea.

Eemaldab viimase juhtelementide rea.

Päringu loomise nõustaja - Rühmitamine

Palun toeta meid!