Päringu loomise nõustaja - Otsimistingimused

Määrab otsingutingimused päringu filtreerimiseks.

Sobivad kõik järgnevad

Vali, et filtreerida päring kõigi tingimuste alusel, kasutades loogikaoperaatorit JA.

Sobib iga järgnev

Vali, et filtreerida päring suvalise tingimuse alusel, kasutades loogikaoperaatorit VÕI.

Väli

Vali filtri tingimuse jaoks välja nimi.

Tingimus

Vali filtreerimise tingimus.

Väärtus

Sisesta filtreerimistingimuse väärtus.

Päringu loomise nõustaja - Üksikasjad või ülevaade

Palun toeta meid!