Päringu loomise nõustaja

Päringu loomise nõustaja aitab sul andmebaasipäringut koostada. Salvestatud päringut saab hiljem kutsuda graafilise kasutajaliidesest või automaatselt loodava SQL-käsu abil.

Päringu loomise nõustaja - Väljade valimine

Määrab päringu loomiseks tabeli ning määrab, milliseid välju soovid päringusse lisada.

Päringu loomise nõustaja - Sortimisjärjekord

Määrab sinu päringus olevate andmeväljade sortimisjärjekorra.

Päringu loomise nõustaja - Otsimistingimused

Määrab otsingutingimused päringu filtreerimiseks.

Päringu loomise nõustaja - Üksikasjad või ülevaade

Määrab kindlaks, kas kuvatakse kõik päringu kirjed või ainult liitfunktsioonide tulemused.

See leht kuvatakse vaid juhul, kui päringus on arvuvälju, mis võimaldavad liitfunktsioonide kasutamist.

Päringu loomise nõustaja - Rühmitamine

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Päringu loomise nõustaja - Rühmitamistingimused

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Päringu loomise nõustaja - Aliased

Määrab väljanimedele aliased. Aliased pole kohustuslikud, kuid neid võib kasutada kasutajasõbralikumate nimedena, mis kuvatakse väljanimede asemel. Näiteks võib aliast kasutada juhul, kui eri tabelitest pärit väljadel on sama nimi.

Päringu loomise nõustaja - Ülevaade

Sisesta päringu nimi ja määra, kas tahad pärast nõustaja lõpetamist päringut kuvada või muuta.

Tagasi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Järgmine

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Lõpeta

Rakendab kõik muudatused ja sulgeb nõustaja.

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Päringu loomise nõustaja - Väljade valimine

Palun toeta meid!