Tekstifaili ühenduse häälestamine

Määrab tekstivormingus andmebaasi importimise sätted.

Tekstivormingus andmebaasi korral talletatakse andmeid vormindamata ASCII-failis, kus iga kirje on eraldi real. Andmevälju eristavad eraldusmärgid. Andmeväljadel olevat teksti eraldavad jutumärgid.

Tekstifailide asukoht

Sisesta tekstifaili(de) asukoht. Kui kasutad vaid ühte tekstifaili, võib selle nimel olla mis tahes laiend. Kausta nime sisestamisel peab kõigi selles kaustas olevate failide nime laiendiks olema *.csv, et neid tuvastataks tekstivormingus andmebaasi failidena.

Lehitse

Klõpsa faili valimise dialoogi avamiseks.

Tavalised tekstifailid (*.txt)

Klõpsa txt-failidele ligipääsuks.

'Komadega eraldatud väärtuste' failid (*.csv)

Klõpsa csv-failidele ligipääsuks.

Kohandatud

Klõpsa vabalt valitud failidele ligipääsuks. Sisesta tekstiboksi faili laiend.

Väljade eraldaja

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

Teksti eraldaja

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

Komakohtade eraldaja

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

Tuhandeliste eraldaja

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

Andmebaasi loomise nõustaja

Palun toeta meid!