ADO ühendus

Määrab ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) andmebaasi lisamise sätted.

Märkuse ikoon

ADO liides on Microsoft Windows'i suletud lähtekoodiga konteiner andmebaasidega ühendumiseks.


Nõuande ikoon

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


Andmeallika URL

Sisesta andmeallika URL.

URL-ide näited

Access 2000 failiga ühendumiseks kasuta vormingut:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Turneri-nimelises Microsofti SQL-serveris oleva kataloogiga nime abil ühenduse loomiseks sisesta:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Pakkujana ODBC-draiveri juurde pääsemiseks:

DSN=SQLSERVER

Lehitse

Klõps nupul avab andmebaasi valimise dialoogi.

Märkuse ikoon

A user name can have a maximum of 18 characters.


Märkuse ikoon

A password must contain 3 to 18 characters.


Andmebaasi loomise nõustaja

Palun toeta meid!