Salvesta ja jätka

Määrab kindlaks, kas soovid andmebaasi registreerida, selle redigeerimiseks avada või uue tabeli sisestada.

Jah, registreeri andmebaas minu eest

Vali, et registreerida andmebaas enda LibreOffice’i eksemplaris. Pärast registreerimist kuvatakse andmebaas aknas Vaade - Andmeallikad. Andmebaas tuleb registreerida, et selle välju saaks lisada dokumenti või kirjakoostesse (Lisamine - Väljad - Muud).

Ei, ära registreeri andmebaasi

Vali, et hoida andmebaasiteavet ainult loodud andmebaasifailis.

Ava andmebaas redigeerimiseks

Vali, et kuvada andmebaasifail, kus saad redigeerida andmebaasi struktuuri.

Tabelite loomine tabelite loomise nõustaja abil

Vali, et käivitada Tabeli loomise nõustaja pärast Andmebaasi loomise nõustaja kasutamist.

Andmebaasi loomise nõustaja

Palun toeta meid!