Ühenduse tüübi nõustaja

Vahetab aktiivse andmebaasi ühenduse tüüpi.

Selle käsu kasutamiseks...

Andmebaasi aknas vali Redigeerimine - Andmebaas - Ühenduse tüüp.


Ühenduse tüübi nõustaja koosneb kolmest lehest. Eri tüüpi andmebaaside korral ei saa kõiki sätteid ühest andmebaasist teise üle kanda.

Näiteks saab nõustaja abil avada sellises vormingus andmebaasifaili, mida installitud andmebaas tavaliselt ei tuvasta.

Andmebaasi tüüp

Vali selle andmebaasi tüüp, millega soovid ühenduse luua.

Laiendatud omadused

Määrab mõned andmebaasi sätted.

Lisasätted

Määrab andmeallika lisasätted.

Palun toeta meid!