Lisasätted

Määrab andmeallika lisasätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Andmebaasiaknas vali Redigeerimine - Andmebaas - Omadused ja klõpsa kaardil Lisasätted.


Järgnevate sätete kasutatavus sõltub andmebaasi tüübist:

Serverinimi

Sisesta andmebaasi sisaldava serveri nimi, näiteks ldap.server.com.

Pordinumber

Sisesta andmebaasiserveri pordi number.

MySQL-i JDBC draiveriklass

Sisesta MySQL-i andmebaasi jaoks JDBC draiveri nimi.

Märgistik

Vali märgistik, mida soovid kasutada andmebaasi kuvamiseks LibreOffice’is. See säte ei mõjuta andmebaasi sisu. Operatsioonisüsteemi vaikemärgistiku kasutamiseks tee valik "Süsteem".

Märkuse ikoon

Teksti- ja dBASE’i andmebaaside puhul kasutatakse ainult kindlaksmääratud märgipikkusega märgistikke, kus kõik märgid on kodeeritud sama arvu baitidega.


Oracle'i JDBC draiveriklass

Sisesta Oracle’i andmebaasi jaoks JDBC draiveri nimi.

Draiveri sätted

Määrab draiveri lisasätted.

Kasuta failipõhiste andmebaaside jaoks kataloogi

Kasutab kataloogi aktiivset andmeallikat. See säte on kasulik juhul, kui ODBC andmeallikas on andmebaasiserver. Ära kasuta seda sätet, kui ODBC andmeallikas on dBASE’i draiver.

Baas DN

Sisesta LDAP andmebaasist otsimiseks alguspunkt, nt dc=com.

Kirjete maksimaalne arv

Sisesta LDAP serveri juurde pääsemisel laaditavate kirjete maksimumarv.

Kuvada ka kustutatud kirjed

Kuvab kõik failis olevad kirjed, kaasa arvatud need, mis on märgitud kustutatuks. Selle ruudu märkimisel ei saa kirjeid kustutada.

Märkuse ikoon

dBASE'i vormingus jäävad kustutatud kirjed faili alles.


Nõuande ikoon

Andmebaasi tehtud muudatuste nägemiseks sulge ühendus andmebaasiga ja seejärel loo ühendus uuesti.


Indeksid

Avab indeksite dialoogi, kus saab korraldada aktiivse dBASE'i andmebaasi tabelite indekseid.

Tekst sisaldab päiseid

Märgista see ruut, kui tekstifaili esimene rida sisaldab väljade nimesid.

Väljade eraldaja

Sisesta või vali märk, mis eraldab tekstifailis andmevälju.

Teksti eraldaja

Sisesta või vali märk, mis tuvastab tekstifailis oleva tekstivälja. Teksti eraldajana ei saa kasutada sama märki kui väljade eraldajana.

KĂĽmnendkohtade eraldaja

Sisesta või vali märk, mida kasutatakse tekstifailis kümnendkohtade eraldajana, nt punkt (0.5) või koma (0,5).

Tuhandeliste eraldaja

Sisesta või vali märk, mida kasutatakse tekstifailis tuhandeliste eraldajana, nt koma (1,000) või punkt (1.000).

Faililaiend

Vali tekstifaili vorming. Valitud laiend mõjutab mõnda selle dialoogi vaikesätet.

Palun toeta meid!