Genereeritud väärtused

Määrab kindaks uute andmekirjete jaoks automaatselt genereeritud väärtuste sätted.

Järgnevate sätete kasutatavus sõltub andmebaasi tüübist:

Genereeritud väärtuste hankimine

Lubab aktiivses ODBC- või JDBC-andmeallikas LibreOffice’i toe automaatse kasvamisega väljade jaoks. Vali see säte, kui andmebaasi SDBCX-kiht automaatselt kasvamise funktsiooni ei toeta. Üldjuhul valitakse automaatne kasvamine primaarvõtmeväljade korral.

Automaatselt kasvamise lause

Sisesta SQL-käsu spetsifikaator, mis määrab, et andmeallikas kasvatab automaatselt kindlaksmääratud täisarvuvälja väärtust. Näiteks kasutatakse järgmises MySQL-i lauses AUTO_INCREMENT-lauset, et uue andmevälja loomisel alati suurendada välja "id" väärtust:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Selles näites tuleb kasti Automaatselt kasvamise lause sisestada AUTO_INCREMENT.

Genereeritud väärtuste päring

Sisesta SQL-lause, mis tagastab viimase automaatselt kasvatatud väärtuse primaarvõtmevälja jaoks. Näiteks:

SELECT LAST_INSERT_D();

Palun toeta meid!