Käivita SQL-käsk

Avab dialoogi, kuhu saad andmebaasi administreerimiseks SQL-lauseid sisestada.

Selle käsu kasutamiseks...

In a database file window, choose Tools - SQL.


SQL-lausete täitmine

You can only enter administration commands in this dialog, such as Grant, Create Table, or Drop Table, and not filter commands. The commands that you can enter depend on the data source, for example, dBASE can only run some of the SQL commands list here.

Märkuse ikoon

Kasuta andmebaasi andmeid filtreeriva SQL-päringu käivitamiseks käsku Päringu koostamisvaade.


Täidetav käsk

Sisesta administreerimiseks kasutatav SQL-käsk, mille soovid käivitada.

For example, for a "Bibliography" data source, you can enter the following SQL command:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

For more information on SQL commands, please consult the documentation that came with the database.

Eelmised käsud

Loetleb varem täidetud SQL-käsud. Käsu uuesti käivitamiseks klõpsa käsul ja siis nupul Käivita.

Olek

Kuvab täidetud SQL-käsu tulemused, sh ilmnenud vead.

Käivita

Käivitab kasti Täidetav käsk sisestatud käsu.

Sulge

Sulgeb dialoogi.

Palun toeta meid!