Üldine

When you create a database table as an administrator, you can use this tab to determine user access, and to edit the data or the table structure.

If you are not the administrator, you can use the General tab to view your access rights for the selected table.

Tabeli nimi

Näitab valitud andmebaasi tabeli nime.

Tüüp

Näitab andmebaasi tüüpi.

Asukoht

Näitab andmebaasi tabeli täielikku teed.

Loe andmeid

Lubab kasutajal andmeid lugeda.

Lisa andmeid

Lubab kasutajal lisada uusi andmeid.

Muuda andmeid

Lubab kasutajal andmeid muuta.

Kustuta andmeid

Lubab kasutajal andmeid kustutada.

Muuda tabeli struktuuri

Lubab kasutajal muuta tabeli struktuuri.

Definitsioon

Lubab kasutajal tabeli struktuuri kustutada.

Muuda viiteid

Lubab kasutajal muuta defineeritud viiteid, näiteks sisestada tabelile uusi relatsioone või kustutada olemasolevaid relatsioone.

Palun toeta meid!