Tüübi vorming

In the data source explorer, you can copy a table by dragging and dropping the table onto the table container. The Type formatting dialog is the third window of the Copy table dialog.

Loendiboks

Kuvab andmeväljad, mis lisatakse kopeeritud tabelisse.

Veeruinfo

Välja nimi

Näitab valitud välja nime. Soovi korral võid sisestada uue nime.

Välja tüüp

Määra välja tüüp.

Pikkus

Enter the number of characters for the data field.

Kümnendkohad

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

Vaikeväärtus

Select the default value for a Yes/No field.

Automaatne tüübituvastus

LibreOffice can automatically recognize field contents when you copy database tables by drag and drop.

(maks.) ridu

Sisesta automaatseks tüübituvastuseks kasutatavate ridade arv.

Automaatne

Lubab automaatse tüübituvastuse.

Palun toeta meid!