Ühenduse omadused

Kui päringu koostamise aknas teha topeltklõps kahe seotud välja ühendusel või valida Lisamine - Uus relatsioon, kuvatakse dialoog Ühenduse omadused. Neid omadusi kasutatakse kõikides edaspidi loodavates päringutes.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava päringu koostamine ja vali Lisamine - Uus relatsioon või tee topeltklõps kahe tabeli vahel oleval ühendusjoonel.


Asjassepuutuvad tabelid

Määrab kaks erinevat tabelit, mida soovid ühendada.

Asjassepuutuvad väljad

Määrab kaks erinevat andmevälja, mis ühendatakse relatsiooniga.

Sätted

Tüüp

Määrab valitud seose tüübi. Mõnes andmebaasis toetatakse võimalike tüüpide seast ainult teatud hulka.

Sisemine ühendus

Sisemise seose korral sisaldab tulemuste tabel ainult neid kirjeid, kus seotud väljade sisu on sama. LibreOffice'i SQL-is luuakse seda tüüpi seos vastava WHERE-lausega.

Vasakpoolne ühendus

Vasakpoolse ühenduse korral sisaldab tulemuste tabel kõiki vasakpoolse tabeli välju ja ainult neid parempoolse tabeli välju, kus seotud väljade sisu on sama. LibreOffice'i SQL-is vastab seda tüüpi seos käsule LEFT OUTER JOIN.

Parempoolne ühendus

Parempoolse ühenduse korral sisaldab tulemuste tabel kõiki parempoolse tabeli välju ja ainult neid vasakpoolse tabeli välju, kus seotud väljade sisu on sama. LibreOffice'i SQL-is vastab seda tüüpi seos käsule RIGHT OUTER JOIN.

Täielik ühendus

Täieliku ühenduse korral sisaldab tulemuste tabel kõiki vasak- ja parempoolse tabeli välju. LibreOffice'i SQL-is vastab seda tüüpi seos käsule FULL OUTER JOIN.

Loomulik

Loomuliku ühenduse korral lisatakse SQL-lausesse relatsiooni määratlev võtmesõna NATURAL. See relatsioon ühendab kõik veerud, mille nimi on mõlemas tabelis sama. Tulemusena loodav ühendtabel sisaldab iga sama nimega veerupaari kohta ainult ühte veergu.

Palun toeta meid!