Päringud

A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields.

Selle käsu kasutamiseks...

In a database file window, click the Queries icon.


Teatud kriteeriumidele vastavate kirjete otsimiseks kasuta päringuid. Kõik andmebaasi jaoks tehtud päringud on kirjas Päringud sisestise all. Kuna selles kirjes on kõik andmebaasi päringud, siis nimetatakse seda "päringu konteineriks".

Päringute trükkimine

Päringu või tabeli trükkimiseks:

  1. Ava tekstidokument (või arvutustabel, kui eelistad seda tüüpi dokumendi printimise eripärasid).

  2. Ava andmebaasifail ja klõpsa tabeli ikoonil, kui soovid printida tabelit, või päringu ikoonil, kui soovid printida päringut.

  3. Lohista tabeli või päringu nimi avatud tekstidokumenti või arvutustabelisse. Avaneb dialoog Andmebaasi veergude lisamine

  4. Otsusta, milliseid veerge = andeväljasid sa soovid lisada. Sa võid ka klõpsata nupul Automaatvormisdus ning valida vastav vormingutüüp. Sulge dialoog.

    Päring või tabel lisatakse sinu dokumenti.

  5. Trüki dokument valides Fail - Prindi.

Nõuande ikoon

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Andmete sortimine ja filtreerimine

Võimaldab päringu tabelis andmeid sortida ja filtreerida.

Päringu koostamine

Päringu kujundus võimaldab luua ja redigeerida päringut või vaadet.

Päringu disainiriba

SQL päringu koostamise või muutmise juures saab andmete kuvamise juhtimiseks kasutada päringu disainiriba nuppe.

Päring läbi mitme tabeli

Päring võib sisaldada andmeid mitmest tabelist, kui nad on omavahel sobivate väljade kaudu seotud.

Päringukriteeriumide formuleerimine

Sul on võimalik välja uurida, milliseid käske ja operaatoreid saab päringu filtreerimiskriteerimide formuleerimiseks kasutada.

Täidetavad funktsioonid

Sul on võimalik tabelite andmetega teha kalkulatsioone ning säilitada vastus päringu tulemuses.

Palun toeta meid!