Väljade omistamine

Avab dialoogi, kus saad kindlaks määrata välja omistamise.

Selle käsu kasutamiseks...

Aadressiandmete allika nõustajad - Väljade omistamine


Väljade omistamine

Opens the Templates: Address Book Assignment dialog.

Palun toeta meid!