Lisasätted

Allows you to enter additional settings for other external data sources.

Selle käsu kasutamiseks...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Sätted

Avab dialoogi, kus saad lisasätteid sisestada.

Palun toeta meid!