Lisasätted

Võimaldab määrata täiendavaid sätteid LDAP aadressiandmete või teiste väliste andmeallikate jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Sätted

Avab dialoogi, kus saad lisasätteid sisestada.

If you selected LDAP on the first page, you will see the LDAP page.

Palun toeta meid!