HTML-vormingusse eksportimine - leht 1

On the first page you can select an existing design or create a new one.

The settings you select for the export will be automatically saved as a design for other exports. You can enter the design name after clicking Create.

Selle käsu kasutamiseks...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Omista kujundus

In this area, you can choose to create a new design and select or delete an existing design.

If you delete a design, you will only delete the design information in the Wizard. An export file will not be deleted by this action.

Uus kujundus

Loob nõustaja järgnevate lehekülgede abil uue kujunduse.

Olemasolev kujundus

Laadib kujunduste loendist olemasoleva kujunduse, mida kasutatakse järgmistel nõustaja lehtedel olevate sammude lähtepunktina.

Kujunduste loetelu

Kuvab kõik olemasolevad kujundused.

Kustuta valitud kujundus

Kustutab nimekirjast valitud kujunduse.

Palun toeta meid!