HTML-vormingusse eksportimine

Determines the settings for publishing LibreOffice Draw or LibreOffice Impress documents in HTML format.

Selle käsu kasutamiseks...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.


The pages displayed differ depending on what you select on the second page of the Wizard.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 1

On the first page you can select an existing design or create a new one.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 2

Määrab avaldatava materjali tüübi.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 3

Specifies the graphics type and the target screen resolution.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 4

Specifies the information to be displayed on the title page of the publication.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 5

Defines a button style for navigation through the presentation slides.

HTML-vormingusse eksportimine - leht 6

Defines the colors for the publication.

< Tagasi

Pöördub tagasi eelmisel lehel tehtud valikute juurde. Aktiivsed sätted jäävad kehtima. See nupp muutub aktiivseks alates teisest lehest.

Next >

Salvestab aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmisele lehele. Dialoogi viimasel lehel muutub see nupp mitteaktiivseks.

Loo

Loob uued dokumendid vastavalt tehtud valikutele ja salvestab need.

Märkuse ikoon

LibreOffice salvestab nõustaja aktiivsed sätted ja kasutab neid järgmisel nõustaja avamisel vaikeväärtustena.


Palun toeta meid!