Vormi loomise nõustaja - Juhtelementide paigutus

On this page of the Wizard, you can select the layout of the created form.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


Siltide paigutus

Joonda vasakule

The labels are left-aligned.

Joonda paremale

The labels are right-aligned.

Põhivormi korraldus

Veergudes - Sildid vasakul

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Veergudes - Sildid üleval

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Andmelehena

Aligns the database fields in a tabular form.

Blokkides - Sildid üleval

Arranges the labels above the corresponding data.

Alamvormi korraldus

Veergudes - Sildid vasakul

Joondab andmebaasiväljad veergudesse nii, et sildid jäävad väljadest vasakule.

Veergudes - Sildid üleval

Joondab andmebaasiväljad veergudesse nii, et sildid jäävad väljade kohale.

Andmelehena

Joondab andmebaasiväljad tabeli kujul.

Blokkides - Sildid üleval

Asetab sildid vastavate andmete kohale.

Vormi loomise nõustaja - Andmekirje määramine

Palun toeta meid!