Vormi loomise nõustaja - Ühendatud väljade lisamine

Kui valisid sammu 2 juures käsitsi valitavatel väljadel põhineva alamvormi loomise, saad sellel nõustaja lehel valida ühendatud väljad.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


Esimene ühendatud alamvormi väli

Vali alamvormi väli, mis ühendatakse põhivormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Esimene ühendatud põhivormi väli

Vali põhivormi väli, mis ühendatakse alamvormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Teine ühendatud alamvormi väli

Vali alamvormi väli, mis ühendatakse põhivormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Teine ühendatud põhivormi väli

Vali põhivormi väli, mis ühendatakse alamvormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Kolmas ühendatud alamvormi väli

Vali alamvormi väli, mis ühendatakse põhivormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Kolmas ühendatud põhivormi väli

Vali põhivormi väli, mis ühendatakse alamvormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Neljas ühendatud alamvormi väli

Vali alamvormi väli, mis ühendatakse põhivormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Neljas ühendatud põhivormi väli

Vali põhivormi väli, mis ühendatakse alamvormi väljaga, mille saad valida selle loendiakna kõrval olevast loendiaknast.

Vormi loomise nõustaja - Juhtelementide paigutus

Palun toeta meid!