Vormi loomise nõustaja - Alamvormi koostamine

Määra, kas soovid kasutada alamvormi, ja sisesta alamvormi omadused. Alamvorm on vorm, mis on paigutatud teise vormi sisse.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa andmebaasi faili aknas käsul Kasuta vormi loomiseks nõustajat.


Alamvormi lisamine

Vali alamvormi lisamiseks.

Olemasoleval relatsioonil põhinev alamvorm

Klõpsa olemasoleval relatsioonil põhineva alamvormi lisamiseks.

Millist relatsiooni soovid lisada?

Vali relatsioon, millel alamvorm põhineb.

Käsitsi valitud väljadel põhinev alamvorm

Klõpsa käsitsi valitud väljadel põhineva alamvormi lisamiseks.

Vormi loomise nõustaja - Alamvormi väljade lisamine

Palun toeta meid!