Päevakorra loomise nõustaja - Päevakorra punktid

Määrab päevakorramallis prinditavate punktide nimed.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Päevakorra punktid

Sisesta päevakorrapunktid. Kasuta päevakorrapunktide sortimiseks nuppe Liiguta üles ja Liiguta alla.

Lisa

Lisab tühja päevakorrapunkti rea aktiivse rea kohale.

Eemalda

Eemaldab aktiivse päevakorrapunkti rea.

Liiguta üles

Liigutab aktiivse päevakorrapunkti rea võrra ülespoole.

Liiguta alla

Liigutab aktiivse päevakorrapunkti rea võrra allapoole.

Päevakorra loomise nõustaja - Nimi ja asukoht

Palun toeta meid!