Päevakorra loomise nõustaja

Käivitab nõustaja, mis aitab päevakorramalli luua. Päevakorra abil saab paika panna konverentsi või koosoleku aruteluteemad.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice sisaldab päevakorra näidismalli, mida saad oma vajaduste järgi kohandada. Nõustaja pakub dokumendimallide loomise jaoks mitmeid paigutus- ja kujundusvõimalusi. Eelvaate abil saad aimu, milline valmis päevakord välja näeb.

Nõustaja võimaldab kirjeid igal ajal muuta. Võid vahele jätta ühe või isegi kõik nõustaja lehed, viimasel juhul kasutatakse aktiivseid (või vaikimisi) sätteid.

Päevakorra loomise nõustaja - Lehekülje kujundus

Määrab päevakorra lehekülje kujunduse.

Päevakorra loomise nõustaja - Üldine teave

Määrab koosoleku kuupäeva, kellaaja, nime ja asukoha.

Päevakorra loomise nõustaja - Kaasatavad päised

Määrab päised, mis kaasatakse päevakorda.

Päevakorra loomise nõustaja - Nimed

Määrab päevakorras prinditavate isikute nimed.

Päevakorra loomise nõustaja - Päevakorra punktid

Määrab päevakorramallis prinditavate punktide nimed.

Päevakorra loomise nõustaja - Nimi ja asukoht

Vali päevakorramalli nimi ja asukoht.

Tagasi

Pöördub tagasi eelmisel lehel tehtud valikute juurde. Aktiivsed sätted jäävad kehtima. See nupp muutub aktiivseks alates teisest lehest.

Edasi

Nõustaja salvestab aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmisele lehele. Kui jõuad viimasele lehele, muutub see nupp mitteaktiivseks.

Valmis

Vastavalt tehtud valikutele loob nõustaja uue dokumendimalli ja salvestab selle kõvakettale. Tööalas avaneb uus mallil põhinev dokument nimega "Nimetu X" (X tähistab automaatset numbrit).

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Märkuse ikoon

LibreOffice salvestab nõustaja aktiivsed sätted vastavalt valitud mallile. Neid sätteid kasutatakse järgmisel nõustaja käivitamisel vaikesätetena.


Palun toeta meid!