Faksi loomise nõustaja - Saatja ja adressaat

Määrab faksi saaja ja saatja kohta käiva teabe.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Isikuandmete kasutamine saatja aadressis

Lisab faksi mallile kohahoidjad aadressi jaoks. Tegelike andmete sisestamiseks hiljem avatavas faksi dokumendis klõpsa kohahoidjal.

Uus saatja aadress

Tee see valik, et sisestada aadressiandmed järgmistele tekstiväljadele. Andmed lisatakse faksidokumenti tavatekstina.

(Aadressiandmete väljad)

Sisesta saatja aadressi andmed.

Saaja aadressi jaoks kasutatakse kohahoidjaid

Lisab faksi mallile kohahoidjad aadressi jaoks. Tegelike andmete sisestamiseks hiljem avatavas faksi dokumendis klõpsa kohahoidjal.

Kirjakoosteks kasutatakse aadresside andmebaasi

Sisestab andmebaasiväljad hilisemaks kirjakoosteks faksidokumendiga.

Faksi loomise nõustaja - Jalus

Palun toeta meid!