Kirja loomise nõustaja

Käivitab kirja malli loomise nõustaja. Neid malle saab kasutada nii isiklikuks kui ka ametialaseks otstarbeks.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice sisaldab era- ja ärikirjade näidismalle, mida sa saad selle nõustaja abil kohandada vastavalt oma vajadustele. Nõustaja juhib sind sammhaaval läbi dokumendimalli loomise ja pakub arvukalt paigutuse ja kujunduse sätteid. Eelvaade annab ülevaate, milline näeb valmis kiri välja valitud sätetega.

Nõustaja võimaldab muuta kirjeid ja sätteid igal ajal. Sa võid vahele jätta ühe või isegi kõik nõustaja lehed, viimasel juhul kasutatakse aktiivseid (või vaikimisi) sätteid.

Kirja loomise nõustaja - Lehekülje kujundus

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

Märkuse ikoon

Ärikirja koostamisel saad sa valida paljude dokumendile lisatavate elementide seast, mida tavaliselt ei kasutata erakirjades, näiteks teema rida. Kui sa valid kirja tüübiks erakirja, ei kaasata mõningaid ärikirjadele iseloomulikke elemete sisaldavaid lehti nõustaja dialoogi.


Kirja loomise nõustaja - Kirjapea paigutus

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

Kirja loomise nõustaja - Prinditavad elemendid

Defines the items to be included in the letter template.

Kirja loomise nõustaja - Saaja ja saatja

Specifies the sender and recipient information.

Kirja loomise nõustaja - Jalus

Specifies the information to include in the footer space.

Kirja loomise nõustaja - Nimi ja asukoht

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

Tagasi

Võimaldab vaadata eelmistel lehtedel tehtud valikuid. Aktiivsed sätted salvestatakse.

Edasi

Salvestab aktiivsed sätted ja siirdub järgmisele lehele.

Valmis

Vastavalt tehtud valikutele loob nõustaja uue dokumendimalli ja salvestab selle kõvakettale. LibreOffice loob olemasoleval mallil põhineva uue dokumendi nimega "Nimetu X" (X tähistab järjekorranumbrit) ja avab selle tööalas.

Märkuse ikoon

LibreOffice salvestab nõustaja aktiivsed sätted vastavalt valitud mallile. Neid sätteid kasutatakse järgmisel nõustaja käivitamisel vaikesätetena.


Palun toeta meid!