Automaatkorrektuur on aktiveeritud

Alusta iga lauset suure algustähega

Automaatkorrektuur parandas su tekstis aktiivse sõna esitähe suurtäheks. Automaatkorrektuur parandab sõnu, mis asuvad lõigu alguses ja pärast lause lõpu märki (punkt, hüüumärk, küsimärk).

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Palun toeta meid!