Ikoonid dokumentatsioonis

Ikoonid dokumentatsioonis

Kasutaja tähelepanu pööramiseks täiendavale abiteabele kasutatakse kolme erinevat ikooni.

Hoiatav ikoon

Ikoon Tähtis! viitab tähtsale andmete ja süsteemi turvalisusega seotud infole.


Märkuse ikoon

Ikoon Märkus viitab lisainfole, näiteks alternatiivsele viisile eesmärgi saavutamiseks.


Nõuande ikoon

Ikoon Nõuanne viitab näpunäidetele, mis aitavad efektiivsemalt rakendusega töötada.


Palun toeta meid!