Läbipaistvus

Määrab valitud pildi läbipaistvuse. Võimalikud on väärtused 0% (läbipaistmatu) kuni +100% (läbipaistev).

Ikoon

Läbipaistvus

Palun toeta meid!