Gamma

Määrab valitud pildi gamma väärtuse, mis mõjutab keskmiste toonide kuvamise heledust. Võimalikud on väärtused 0,10 (minimaalne gamma) kuni 10 (maksimaalne gamma).

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Format - Image - Color.

From toolbars:

Icon Gamma

Gamma


Palun toeta meid!