Gamma

Määrab valitud pildi gamma väärtuse, mis mõjutab keskmiste toonide kuvamise heledust. Võimalikud on väärtused 0,10 (minimaalne gamma) kuni 10 (maksimaalne gamma).

Ikoon

Gamma

Palun toeta meid!