Sinine

Määrab valitud pildi sinise värvi osakaalu RGB skaala järgi. Võimalikud on väärtused vahemikus -100% (sinine puudub) kuni +100% (täiesti sinine).

Ikoon

Sinine

Palun toeta meid!