Roheline

Määrab valitud pildi rohelise värvi osakaalu RGB skaala järgi. Võimalikud on väärtused vahemikus -100% (roheline puudub) kuni +100% (täiesti roheline).

Ikoon

Roheline

Palun toeta meid!