Punane

Määrab valitud pildi punase värvi osakaalu RGB skaala järgi. Võimalikud on väärtused vahemikus -100% (punane puudub) kuni +100% (täiesti punane).

Ikoon

Punane

Palun toeta meid!