KÀivita pÀring

KÀivitab SQL-pÀringu ja kuvab pÀringu tulemuse. Funktsioon KÀivita pÀring ei salvesta pÀringut.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

NÔuande ikoon

PĂ€ringu kĂ€ivitamiseks pĂ€ringu kujundusakna menĂŒĂŒribalt vali Vaade - Eelvaade.


Run Query Icon

KÀivita pÀring

Palun toeta meid!