Setting Indents, Margins, and Columns

Hiirt kasutades on võimalik määrata aktiivse lõigu või kõigi valitud lõikude taandeid ja veeriseid.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Objekti, pildi või joonistuse valimisel näed valitud objekti ääriseid joonlaual. Ääriseid on võimalik muuta hiirega joonlaual lohistades.

Kui kursor asub tabeli lahtris, siis on hiire abil joonlaual markereid lohistades võimalik muuta lahtri sisu taandeid. Tabeli piirjooni on võimalik muuta joonlaual asuvaid markereid või tabeli tegelikke piirjooni lohistades.

Icon

Need ikoonid märgivad aktiivse lõigu esimese rea vasaktaanet (ülemine kolmnurk) ja sama lõigu ülejäänud ridade vasaktaanet (alumine kolmnurk).

Icon

See ikoon joonlaua paremas ääres märgib aktiivse lõigu parempoolset taanet.

Ülesanne

Protseduur

Vasakpoolse taande määramine

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Esimese rea taande määramine

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Parempoolse taande määramine

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

Lõigu taanete muutmise käigus ei muudeta määratud tabelduskohti. Kui mõni tabelduskoht jääb lõigu veerisest väljapoole, siis seda ei kuvata, aga see jääb endiselt alles.


Palun toeta meid!