Tabelduskohtade paigutamine

Aktiivse lõigu või kõigi lõikude tabelduskohad määratakse hiirt kasutades horisontaalsel joonlaual.

Algselt näidatakse horisontaalsel joonlaual kõiki tabelduskohti. Pärast tabelduskoha käsitsi määramist kuvatakse ainult sellest paremale jäävaid vaikimisi tabelduskohti.

Tabelduskohtade lisamine ja redigeerimine

Palun toeta meid!