Sortimisjärjestus

Määrab andmete kuvamisel sortimistingimuse.

Selle käsu kasutamiseks...

Sort Order icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Sort Order Icon

Sortimisjärjestus


While the functions Sort in Ascending Order and Sort in Descending Order sort by one criterion only, you can combine several criteria in the Sort Order dialog.

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Sortimine

Kasuta seda ala sortimiskriteeriumide sisestamiseks. Kui lisad täiendavad sortimiskriteeriumid jaotises ja siis, järjestatakse kõrgema järjestusega kriteeriumile vastav sisu järgmise kriteeriumi alusel.

If you sort the field name "First name" in ascending order and the field name "Last name" in descending order, all records will be sorted in ascending order by first name, and then within the first names, in descending order by last name.

Välja nimi

Määrab andmevälja, mille sisu määrab sortimisjärjestuse.

Järjestus

Määrab sortimisjärjestuse (kasvav või kahanev).

ja seejärel

Määrab lisatingimuse teiste väljade järgi sortimiseks.

Palun toeta meid!